Tannlegekontoret

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert inn under fylkeskommunen og gir tilbud til:

  • Barn og unge fra 0-18 år
  • Psykisk utviklingshemma over 18 år
  • Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i institusjon
  • Personer som mottar hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 og 20 år i behandlingsåret betaler 25%
  • Andre prioriterte grupper 

 

Distriktstannklinikken i Gjemnes er i fylkestinget vedtatt nedlagt i løpet av 2021, og har fra årsskiftet ikke vært bemannet med tannlege.

Tilbudet til de som har rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten gis nå ved kompetanseklinikken St.Carolus i Molde.

Ved ev. behov for akutt time, eller andre henvendelser, bes det tatt kontakt med:

Kompetanseklinikken St. Carolus
Bj. Bjørnsonsveg 6
6412 Molde
Tlf 71 28 46 20

tkmolde@mrfylke.no