Tannlegekontoret

Gjemnes kommune har nylig vært i kontakt med fylkestannlegens kontor, på grunn av at innbyggere har savnet informasjon om tannlegekontoret. Den offentlige tannhelsetjeneste er organisert inn under fylkeskommunen. 

Tannlege Kirsti Kristoffersen, som har drevet klinikken her i Gjemnes, sluttet 18. desember i fylkeskommunen og startet opp privat ved Kvernberget Tannhelse på Løkkemyra i Kristiansund.

Kirsti sluttet fordi den lokale tannklinikken er vedtatt nedlagt av fylkeskommunen. Det er ikke ansatt ny tannlege og det er heller ikke lyst ut stilling.

Inntil videre vil følgende gjelde for akutt (For som har krav på tannbehandling/ rettigheter i det offentlige):

 

Primært ta kontakt med

 

St. Carolius (Molde), Bj. Bjørnsonsveg 6. Tlf: 71 28 46 20

 

Hvis hensiktsmessig så kan man ringe

Distriktstannklinikken Kristiansund, Fosnagata 13. Tlf: 71 28 45 00

 

Hvor man får time vil være avhengig av kapasitet ved den enkelte klinikk. Man kan bli sent til en av de omkringliggende klinikkene hvis det er der det er ledig.

 

Innkalling til barn og andre med rettigheter i det offentlige skal gå som normalt, men hvis det er spørsmål så kan man ringe til Molde eller Kristiansund.