Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Kommunen har fortsatt igjen midler til tilskudd til drenering av jordbruksjord for 2018.

Søknader vil bli behandlet fortløpende etter som de kommer inn.

NB! Her gjelder først til mølla-prinsippet

I tillegg må plan for drenering (LDIR-444), miljøvurdering av drenering (LDIR-445) samt kart som viser dreneringen være vedlagt søknaden.

Skjemaene finner du her

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 948 79 509

Åpningstider

15.september - 15.mai

Mandag - fredag 
kl. 08:00 - 16:00

15.mai - 15.september

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 15.30

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra