Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

 Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Hvem kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Vi minner om at søknadsfristen er 17. desember 2021.  

 

 

 

Selve utlysningen finner dere her HER

 

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen

For all øvrig informasjon viser vi til tilskuddsordningens nettside

 

Kontaktperson for Gjemnes kommune: Leif-Ståle Engdahl   Tlf: 90117897