Tilskuddsordning til inkludering av barn og unge

Bufdir lyser nå ut midler til inkludering av barn og unge med søknadsfrist 18. november. Målet med ordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Ordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Bufdir.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner