Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal

NVE har publisert en oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på www.varsom.no
I store deler av Møre og Romsdal er det enten lav eller svært lav grunnvasstilstand. Grunnvasstilstanden ser ikke ut til å bedre seg med det første. Dermed er det nødvendig å vise aktsomhet ved vassuttak.

Her finner du NVE sin nyhetssak

Foreløpig er det liten skogbrannfare i fylket, med unntak av Sunndal kommune. Dette kan endre seg ved langvarig mangel på nedbør. På yr kan du følge med på Metrologisk institutt sin vurdering av skogbrannfaren.