TT-kort

Transporttjenesten er et tilbud om transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har problemer med å reise kollektivt.

Hvem kan bruke tjenesten:
De som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan benytte seg av kollektiv transport til fritidsreiser. 

Hvordan søke:
Fyll ut søknadskjema og send det til:

Helse og omsorg
Gjemnes kommune v/servicekontoret
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra 

Ved spørsmål om ordninga og søknad kom innom eller kontakt servicekontoret på post@gjemnes.kommune.no eller tlf. 71 29 11 11.

Mer informasjon finner på på sidene til TT-ordninga hos fylkeskommunen.