Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel - RMP tilskudd

Frist for spredning av husdyrgjødsel for de som søker RMP er utsatt fra 10 august til 17 august. Artikkel kommer om dette fra fylkesmannen snart.