Vaksinering i Gjemnes kommune

På grunn av mange henvendelser etter utsending av spørreskjema, ønsker vi å oppklare eventuelle misforståelser.

Du er ikke garantert time de datoene du har meldt at du er tilgjengelig, men vi forsøker å ikke kalle deg inn på datoer du har svart nei. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen, så du vil ikke få sms fra oss før det er din tur. 

Endring av timeavtaler gir et stort ekstraarbeid for de i kommunen som jobber med vaksineringen, så vi håper at du gjør ditt ytterste for å møte opp på timen du får tildelt!