Vaksinering korona av 16- og 17-åringer i Gjemnes kommune

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet. Tilbudet går nå ut til alle født i årskull 2004 og 2005. Gjemnes kommune sendte ut sms den 23.08.21 til alle innbyggere i denne gruppen. Logg inn på www.c19.no og få tildelt time / takk nei til vaksine. Har du ikke bank-ID / har spørsmål kan du kontakte oss på mail vaksinering@gjemnes.kommune.no eller tlf 48292236.

De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. De som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må fylle ut samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjema finner du her. Dette skjemaet benyttes selv om barnet ikke har underliggende sykdommer.

For mer informasjon fra FHI se https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/