Vannlekkasje Bergsøy - varsel om ny vannavstengning 17.08.22.

Oppdatering 17.08.22: 

Vannet er nå koblet på igjen. Det er viktig å tappe kaldt vann slik at eventuelle urenheter blir skylt ut.

Varsler om ny vannavstengning onsdag 17.08.22 mellom kl11.00 og kl15.00. Feilen er funnet.  Det vil bli sendt ut ny melding når skaden er reparert. Når vannet kommer tilbake, tapp kaldtvann slik at eventuelle urenheter blir skylt ut.