Vårflaum - oppdatert analyse frå NVE

Vårflaum

I dag kom oppdatert vårflaumanalyse frå NVE:

https://varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/varflomanalyse-20-mai-2020-flomutsikter-for-mai-juni-2020/

Det vil kome hyppigare analysar framover. Oppdaterte flaumvarsel vil de finne på varsom.no og på twitter @varsom_no

Det er mogleg å abonnere på varsel: abonner på SMS/e-postvarsel

Elles oppmodar vi til å følgje med på https://varsom.no/

Det er også mogleg å vere med og bidra til at flaumvarsla blir betre. Vi oppfordrar difor til å dele bilete av skadar, oversvømmingar, skredhendingar og fareteikn. Dette gjer de her: Registrer på Regobs_

Det er lagt ut mykje informasjon som kan vidareformidlast til innbyggjarane. Dette gjeld til dømes tiltak for forebygge skader https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/hva-kan-du-gjore-for-a-forebygge-skader-nar-det-er-flom-og-jordskredfare/?ref=mainmenu

NVE har også laga fleire ulike filmsnuttar som kan brukast fritt av alle for informasjon utad.

 Film: Rydd stikkveier og kumlokk. Tekstforslag: NVE melder om høy sannsynlighet for stor vårflom. Forebygg skader på eiendom og verdier, hold vannveier åpne, rens stikkrenner og kumlokk fri for løv og snø. Les mer på varsom.no/forebyggflomskader

 Flytt verdisaker. Tekstforslag: NVE melder om høy sannsynlighet for stor vårflom. Forebygg skader på eiendom og verdier, rydd hagen og flytt verdisaker opp fra kjeller og garasje. Les mer på varsom.no/forebyggflomskader

 Film: Flytt campingvognen. Tekstforslag: NVE melder om høy sannsynlighet for stor vårflom. Forebygg skader, flytt campingvognen din vekk fra elvekanten. Les mer på varsom.no/forebyggflomskader

 Film: Oversvømte veier. Tekstforslag: NVE melder om høy sannsynlighet for stor vårflom. Det kan være farlig å kjøre på oversvømte veier. Snu bilen hvis du møter store vannmengder. Les mer på varsom.no/forebyggflomskader

 Film: Rundballer. Tekstforslag: NVE melder om høy sannsynlighet for stor vårflom. Rundballer kan bli tatt av flommen, sette seg fast under broer, og de forsøpler elver og vann. Rydd vekk rundballene. Les mer på varsom.no/forebyggflomskader