Varsel frå NVE: Flaum og jordskredvarsel på RØDT nivå

Det er sendt ut varsel om flaum, og varsel om jord-, sørpe-, og flaumfare frå NVE. Varselet gjeld frå 12. januar klokka 07:00.

Varsel om regn 
Varsel for Møre og Romsdal
Nivå: Raudt - ekstremt mykje regn 
Gyldig frå 12.01.2022 kl. 13.00 
Sjå varsom.no for meir informasjon 

Varsel om flaum- og jordskred
Varsel for store deler av Sør- og Midt-Norge
Nivå: Raudt 
Gyldig frå 12.01.2022 kl. 07.00 
Sjå varsom.no for meir informasjon 

Varsel om flaum 
Varsel for Møre og Romsdal og deler av Trøndelag
Nivå: Raudt
Gyldig frå 12.01.2022 kl. 07.00
Sjå varsom.no for meir info.