Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal

Gjemnes kommune viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at:

Det ventast laurdag og søndag STOR snøskredfare - faregrad 4 – i region Trollheimen, Romsdal og Sunnmøre.

Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

 

Varsel for Romsdal
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 10.04.2021 00:00