Varsel om betydelig snøskredfare i Møre og Romsdal i dagene fremover

Fylkesmannen har sendt ut varsel fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat=

Fylkesmannen har sendt ut  varsel fra NVE. Av varselet fremgår det at det er meldt faregrad 3 - betydelig fare for snøskred i Møre og Romsdal fra julaften og de kommende dagene.

Følg varslingen på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/ for flere detaljer på snøskredvarselet, og vis aktsomhet.