Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4

Varsel frå NVE: Varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal

Det ventast onsdag 20.05.2020 stor snøskredfare (raudt varsel) i Møre og Romsdal (region Trollheimen og Romsdal). Frå varsom.no går det fram følgande:

«Unngå all skredterreng fra midt på dagen. Kraftig solinnstråling vil gi store naturlig utløste skred.

Stigende temperatur og kraftig solinnstråling vil gi naturlig utløste skred i mange himmelretninger. Sørlig sektor vil være særlig utsatt. Nattefrost senker skredfaren på morgenen og skredproblemet vil være størst ut på ettermiddagen. Skredfaren vil være størst i ytre strøk der det har kommet mest snø. Fokksnø er fortsatt hovedproblemet i høyden og det har kommet mye snø slik at skred kan bli svært store. De store mengdene snø i kombinasjon med temperaturstigning danner spenninger i snøen. Store naturlig utløste skred kan gå i flere himmelretninger. Det vil også kunne gå mange mindre løssnøskred i solvendte heng. Unngå områder som er utsatt for glideskred. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.»


Sjå: www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdatering.