Varsel om STOR snøskredfare torsdag 14. februar for Møre og Romsdal

Kommunen har fått varsel om stor snøskredfare i Møre og Romsdal fra fylkesmannen. Av varselet går det fram at det måndag 14. januar ventast STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal (region Sunnmøre). 

Følg varslinga på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/