Varsel om vannstand langs kysten - Onsdag 14.01.20

Varsel for strekningen Stad til Frøya: Onsdag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 65-75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

For oppdatering og meir informasjon av varselet sjå:

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/cap-varsel/?id=12127&utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=met&utm_term=Vannstand%20langs%20kysten%20og%20i%20fjordene