Vedlikeholdsarbeid ved Høgset vannverk uke 48

Grunnet vedlikeholdsarbeid på Høgset vannverk vil abonnentene oppleve misfarget drikkevann i  uke 48, frem til onsdag 25.november.