Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Jordbrukssjef 948 79 509
Spesialpedagog Solsida barnehage 468 09 731
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 902 16 211
Kulturleder 419 00 996
Styrer Solsida barnehage 948 62 368
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp, renovasjon

Økonomisjef 462 67 814
Assisterende rådmann 911 68 683
IKT-konsulent 913 97 134
Rådmann 930 11 258
Leder NAV Gjemnes 55 55 33 33 412 92 618
Hovedverneombud 71 29 11 11
SFO leder Angvik 902 87 591
Prosjektmedarbeider 986 53 789
Saksbehandler 907 74 598
Renholdsleder 996 98 264

Utleieansvarlig av kommunale boliger

Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Rådgiver 482 01 831
Ergoterapeut 900 31 728
Lærer voksenopplæringa 979 81 977
Fastlege 71 29 11 80
Jordmor 480 61 258

Jobber tirsdager og torsdager på helsestasjonen

Oppvekstrådgiver 970 27 488
Logoped 902 96 407
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Prosjektleder 941 68 130
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Rådgiver, digital transformasjon og helseinnovasjon 481 26 763
Psykiatrisk sykepleier 489 90 404
Rådgiver Batnfjord skule 482 18 054
Demenskoordinator 918 59 208
Kst.leder servicekontor, utvalgssekretær, arkivleder 951 81 857
Konstituert seksjonsleder for hjemmetjenesten 941 88 672
Helsesykepleier 903 65 797

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten i 80%

Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Spesialfysioterapeut/ Folkehelsekoordinator 907 11 095
Styrer Astaddalen barnehage 984 77 833
Økonomikonsulent 480 93 842

Avstemming årsavslutning budsjettkontroll bokføring økonomirådgiving

Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling
Arbeidsleder 926 57 418
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Folkehelsekooridnator; Fysioterapaut 907 11 095
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Kommuneoverlege 71 29 11 80
Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Rektor Batnfjord skule 997 46 637
Seksjonsleder hjemmetjenesten 473 71 070