Ansattoversikt


Areal og drift

Ansatte i avdelingen Areal og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 19 18 00
vakttelefon 71 29 05 00
Jordbrukssjef 948 79 509
Brannmester 415 09 527
Rådgiver plan og byggesak 481 29 689
Renholdsleder 996 98 264

Utleieansvarlig av kommunale boliger

Feier 905 77 616
Driftsleder areal og drift 928 01 312
Kulturleder og avd.leder Areal og drift 911 57 352
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Vaktmester 975 79 324
Prosjektleder 941 68 130
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Saksbehandler 980 05 293

Fakturaansvarlig kommunale avgifter

Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Arbeidsleder 926 57 418