Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 95 971
Vaktrom 977 35 063
482 92 236

Betjent hverdager kl 08.30 -14.00
Henvendelser utenom dette tidsrommet vil bli besvart neste arbeidsdag. 
Tapte anrop vil bli oppringt.

71 29 11 80

Ambulanse 113

Legevakt/Øyeblikkelig hjelp:
46 87 93 42 (kontortid)

116 117  (utenom kontortid)

909 87 078

Flata 18

6639 Batnfjordsøra

900 43 902
947 95 971
977 35 063
905 07 197

Telefonnummer er døgnbetjent.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 918 59 208

Tirsdag og torsdag

08.00-15.30

Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 902 16 211
71 57 43 96
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Ergoterapeut 900 31 728
Fastlege 71 29 11 80
Fysioterapeut vikar 947 95 971
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Psykiatrisk sykepleier 489 90 404
Demenskoordinator 918 59 208
Konstituert seksjonsleder for hjemmetjenesten 941 88 672
Helsesykepleier 903 65 797

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten i 80%

Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Folkehelsekoordinator 907 11 095
Spesialfysioterapeut/ Folkehelsekoordinator 907 11 095
Jordmor 480 61 258

Jobber tirsdager og torsdager på helsestasjonen

Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Kommuneoverlege 71 29 11 80
Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Seksjonsleder hjemmetjenesten 473 71 070