Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 71 28 46 54
947 95 971
Vaktrom 977 35 063
71 29 11 80

Øyeblikkelig hjelp:
46 87 93 42
Kun i legekontorets åpningstid
Mandag til fredag 0800-1600.
Utenom legekontorets åpningstid
ring 116 117

909 87 078

Flata 18

6639 Batnfjordsøra

900 43 902
947 95 971
977 35 063
905 07 197

Telefonnummer er døgnbetjent.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 918 59 208

Tirsdag og torsdag

08.00-15.30

Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 902 16 211
71 57 43 96
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Jordmor 480 61 258

Jobber tirsdager på helsestasjonen

Fysioterapeut vikar 947 95 971
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Fysioterapeut 947 95 971
Helsesykepleier i skoletjenesten 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 80%
 

Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Folkehelsekoordinator 907 11 095
Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Seksjonsleder hjemmetjenesten 473 71 070