100% fast stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten

Gjemnes kommune har ca. 2600 innbyggere. Areal på kommunen er ca. 381 km2. Kommunesenteret ligger på Batnfjordsøra. Tjenesten er lokalisert i Batnfjordsøra midt i mellom byene Molde og Kristiansund. Det er gode bussforbindelse begge veier.

Hjemmetjenesten har kontor på Batnfjordsøra og yter tjenester til både hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger/eldresenter.

Det lyses ut etter helsefagarbeider i 100 % fast stilling. Ved et eventuelt internt opprykk kan det bli andre stillinger ledig.

Innholdet i stillingen er pleie, omsorg og andre helsefaglige- og praktiske arbeidsoppgaver.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus (dag/aften) med arbeid hver tredje helg.

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Faglig selvstendig
 • Gode datakunnskaper
 • Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

 

Arbeidsoppgaver:

 • Varierte arbeidsoppgaver der fokuset er målrettet pleie og omsorg ut fra den enkelte pasient sitt behov
 • Gi individuelt tilpassede tjenester ut fra gjeldende vedtak
 • Primær-/sekundæransvar
 • Samarbeid med pårørende og eksterne samarbeidspartnere (legetjeneste, spesialisthelsetjeneste og apotek).
 • Oppfølging av ernæring
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon i Profil

 

Personlige egenskaper:

 • Du er empatisk og omsorgsfull.
 • Du har engasjement og respekt for den enkelte pasient.
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er fleksibel og liker varierte dager med ulike oppgaver og aktiviteter.
 • Du er engasjert, positiv og har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

 

Det vil bli lagt avgjørende vekt på egnethet til stillingen.

 

Vi tilbyr:

 • Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere og et arbeidsmiljø der vi fokuserer på trivsel og på å gi gode tjenester til den enkelte tjenestemottaker.

 

 

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. Medlemskap i KLP. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Ledig omgående.  

Søknadsfrist 13.06.2019 - til søknadsskjema

 

Kontaktperson:

Nærmere opplysninger omkring stillingen kan du få ved å kontakte: 

Irene Apold, seksjonsleder i hjemmetjenesten

Tlf.: 71 29 11 79/90 21 62 11   irene.apold@gjemnes.kommune.no

Ragnhild Kleive, avdelingsleder helse- og omsorg.

Tlf: 71 29 11 64    ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no