100% ledig stilling som sykepleier/vernepleier innenfor rus og psykisk helse

Gjemnes kommune ligger sentralt på Nordmøre mellom Kristiansund og Molde. Kommunen har om lag 2600 innbyggere.  Helse- og Omsorgstjenesten har sine lokaliteter ved Helse- og Omsorgssenteret på Batnfjordsøra.

Helse- og Omsorgstjenesten i Gjemnes har ledig 100 % fast stilling som Sykepleier/vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse eller rus fra 01.10.2019. Ved eventuelt internt opprykk vil det bli en 60 % stilling ledig fra samme dato. Søkere som også er interessert i 60 % stilling må skrive det i søknaden.

Rus og psykisk helse er eget tjenesteområde som er organisert under seksjon helse og forebygging.

Arbeidsoppgavene består i å følge opp personer med psykiske vansker, samt personer med rusavhengighet. Oppfølging skjer som tiltak i hjemmet, samtaler, annen individuell oppfølging, og samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Det er ikke turnusarbeid i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

  • Godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
  • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid el. rus blir foretrukket, men arbeidspraksis fra feltet kan kompensere for manglende videreutdanning.
  • Gode datakunnskaper
  • God framstillingsevne, både muntlig og skriftlig
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Førerkort klasse B
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest må framlegges ved tilsetting

Søknadsfrist: 13.06.2019
Til søknadsskjema

Avlønning etter gjeldende tariff.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. Medlemskap i KLP. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

For ytterliggere informasjon, kontakt Carl Gunnar Orset tlf: 951 87 493 epost: carl.gunnar.orset@gjemnes.kommune.no.