100% vikariat som sykepleier ved Gjemnes sykehjem

Gjemnes kommune har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten.

Gjemnes sykehjem ligger i sentralt til i Batnfjordsøra sentrum. Sykehjemmet består av en somatisk avdeling med 21 langtidsplasser og 1 avlastningsplass, skjermet avdeling med 7 langtidsplasser og korttidsavdeling med 4 plasser for observasjon og rehabilitering. I tillegg er det en plass avsatt til palliasjon.

Sykepleier med arbeid hver 3. helg

100% vikariat fra 01.06.19 – 31.05.20, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:
• Målrettet pleie og omsorg til pasientene i somatisk- og skjermet enhet.
• Delta i den daglige driften ved sykehjemmet i samsvar med faglig forsvarlighet.
• Medisinansvar
• Dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav:
• Offentlig godkjent sykepleier
• Gode datakunnskaper
• Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig

Egnethet for stillingen vil bli vektlagt:
Søker må ha gode samarbeidsevner, endringsvillig og kunne arbeide selvstendig. Du må i tillegg ha helse til å fylle kravene til stillingen.

Til søknadsskjema
Søknadsfrist: 05.05.2019

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. Medlemskap i KLP.  Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Politiattest kreves.

Kontaktpersoner: Nærmere opplysninger omkring stillingen kan du få ved å kontakte avdelingssykepleier Eva Ulset tlf.71291173/97546702