2 ledige fastlegehjemler

Gjemnes kommune har 2640 innbyggere og ligger sentralt plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til hver av byene Molde og Kristiansund.

Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgssenteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.

Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar også oppgaver som kommuneoverlege. Legene har listelengde på 900 og 1255. Ytterlige personell består av 2,2 årsverk fordelt på tre stillinger med sykepleier- og bioingeniørkompetanse. 

Kommunen deltar i et velfungerende interkommunalt legevaktsamarbeid med legevakt lokaler i sykehuset i Kristiansund. Kommunen har også et interkommunalt øyeblikkelighjelptilbud som også er lokalisert i Kristiansund.

Stillingene er ledig fra 1. september 2019

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper
 • Primært søkes det etter spesialist i allmennmedisin. Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må være under utdannelse for å oppnå slik spesialitet
 • Søker må kunne fremlegge politiattest

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler
 • Som kommuneoverlege må det påregnes tilsynsoppgaver som kommunen må ha lege til å gjennomføre

 
Personlige egenskaper

 • Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte
 • Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet
 • Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges

 

Søknadsfrist: 30. april 2019
Til søknadsskjema​​​​​​​

Det gjøres oppmerksom på at navnet på søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentliglova § 25, andre ledd.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med kommunelege Leif Syltesæter på telefon 920 51 798 eller avdelingsleder for helse og omsorg Ragnhild Kleive 957 48 857