50% fast stilling som helsefagarbeider ved tjenesten for funksjonshemmede - Nåstad omsorgsboliger

Nåstad omsorgsbolig ligger i sentrum i Batnfjordsøra, og er tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det er pr. tiden 8 brukere som er tilknyttet tjenesten.

Det lyses ut etter helsefagarbeider i 50 % fast stilling.

Vi ønsker fortrinnsvis en person med helsefagutdanning, men også andre med relevant utdanning kan søke. Ved et eventuelt internt opprykk kan det bli andre stillinger ledig.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus med arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider.
 • Det er en fordel om vedkommende har erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming og har kunnskap vedr. helse og omsorgstjenesteloven Kap. 9.
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort klasse B.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Varierte arbeidsoppgaver som innebærer å legge til rette for at den enkelte tjenestemottaker får anledning til vekst og utviklings fra egne forutsetninger, innenfor områdene bolig, arbeid, læring og fritid.
 • Yte bistand ut fra gjeldene vedtak om praktisk bistand og opplæring.
 • Praktiske arbeidsoppgaver.
 • Dokumentasjon i Profil.
 • Legemiddelhåndtering.

 

Personlige egenskaper:

 • Du er empatisk og omsorgsfull.
 • Du har engasjement og respekt for den enkelte bruker.
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er engasjert, positiv og har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet til stillingen.

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Engasjerte medarbeidere og et arbeidsmiljø der vi fokuserer på trivsel, og på å gi gode tjenester til den enkelte tjenestemottaker.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. Medlemskap i KLP. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Lønn etter gjeldende tariff.

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 

Ledig fra: omgående

Søknadsfrist: 25.02.2019
Til søknadsskjema

 

Kontaktperson:

Irene Røe, seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
Tlf: 416 32 663 irene.roe@gjemnes.kommune.no

Ragnhild Kleive, avdelingsleder helse- og omsorg.
Tlf: 957 48 857 ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no