93% stilling i vikariat som vernepleier ved tjenesten for funksjonshemmede - Nåstad omsorgsboliger

Nåstad omsorgsbolig ligger i sentrum i Batnfjordsøra, og er tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det er pr. tiden 8 brukere som er tilknyttet tjenesten.

Det lyses ut etter vernepleier i 93 % stilling i vikariat.

Vi ønsker fortrinnsvis en person med vernepleierutdanning, men også andre med relevant 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning kan søke.

Arbeidstiden vil inngå i en turnus (dag/aften) med arbeid hver tredje helg.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie
 • Det er en fordel om vedkommende har erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming og kunnskap vedr. Helse og omsorgstjenesteloven Kap. 9.
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort klasse B.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Varierte arbeidsoppgaver der det legges til rette for at den enkelte tjenestemottaker får anledning til vekst og utvikling ut fra egne forutsetninger, innenfor områdene bolig, arbeid, læring og fritid.
 • Kartlegge og vurdere behovet for tjenester.
 • Gi individuelt tilpassede tjenester ut fra gjeldene vedtak om praktisk bistand og opplæring.
 • Overordnet faglig ansvar.
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og pårørende.
 • Veiledningsansvar ovenfor medarbeidere/studenter og bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog på arbeidsplassen.
 • Dokumentasjon i Profil.
 • Legemiddelhåndtering.

 

Personlige egenskaper:

 • Du er empatisk og omsorgsfull.
 • Du har engasjement og respekt for den enkelte bruker.
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er fleksibel og liker varierte dager med ulike oppgaver og aktiviteter.
 • Du er engasjert, positiv og har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet til stillingen.

 

Vi tilbyr:

 • Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Engasjerte medarbeidere og et arbeidsmiljø der vi fokuserer på trivsel, og på å gi gode tjenester til den enkelte tjenestemottaker.
 • 8. års ansiennitet ved tiltredelse.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. Medlemskap i KLP. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Lønn etter gjeldende tariff.

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 

Ledig fra: omgående

 

Søknadsfrist: 25.02.2019
Til søknadsskjema

 

Kontaktperson:

Irene Røe, seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
Tlf: 416 32 663 irene.roe@gjemnes.kommune.no

Ragnhild Kleive, avdelingsleder helse- og omsorg.
Tlf: 957 48 857 ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no