Barnehagelærere - inntil 5 faste 100% stillinger i Gjemnes kommune.

Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Molde og Kristiansund. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.

Gjemnes kommune søker etter barnehagelærere til sine barnehager, Angvik barnehage, Astaddalen barnehage og Solsida barnehage. Fordeling av arbeidssted blir gjort ved ansettelse.

Barnehagelærere, ledige fra 15.08.2019

Søknadsfrist 20.04.2019 Til Søknadsskjema

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver for barnehagelærere innebærer blant annet:

 • Pedagogisk tilrettelegging av avdelingen og barnegruppen
 • Gjennomføre pedagogiske opplegg
 • Samarbeide med andre avdelinger i barnehagen
 • Samarbeide med foreldre

 

Kvalifikasjoner:

Førskolelærer/barnehagelærerutdanning

Vi ønsker oss faglig dyktige barnehagelærere som:

 • Legger vekt på at barnas lek er viktig for utvikling og læring
 • Har erfaring fra arbeid med barnehagebarn
 • Er engasjert og brenner for arbeid med barn
 • Er fleksibel og løsningsorientert, kan ta ting på sparket.
 • At du synes humor er viktig for et godt arbeidsmiljø og i samvær med barna
 • Legger vekt på barns medvirkning
 • Er opptatt av faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

   

Vi setter krav om:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God IKT-kompetanse
 • Helse som er forenlig med arbeidets art
 • Politiattest må framvises for den som blir ansatt, jfr. Lov om barnehager § 19

 

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø hvor det legges til rette for medvirkning og faglig utvikling.

Ansettelse og lønn etter kommunalt avtaleverk.

Medlemskap i KLP

 

For alle stillingene gjelder:

Tilsetting etter gjeldende lover og regelverk. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene regulativ og lovverk. Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Vi oppfordrer menn til å søke på stillingene.

Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingene:

Barnehagefaglig ansvarlig Tone Aarsund eller styrer i Solsida barnehage Lene Holten

tone.aarsund@gjemnes.kommune.no, lene.holten@gjemnes.kommune.no

 

Søknadsfrist 20.04.2019

Søknad leveres på elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside www.gjemnes.kommune.no