Ferievikarer sommeren 2019 – Helse og omsorg

Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø der verdiene brukerfokus, lagånd, ansvarliggjøring og lojalitet ligger til grunn for virksomheten.

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre, i grenselandet mellom kyst og innland. E-39 går gjennom kommunen og gjør at Gjemnes er sentralt plassert midt i nordfylket mellom byene Kristiansund (36,9 km) og Molde (35 km). Tjenestestedet ligger i Batnfjordsøra sentrum. Det er gode bussforbindelser til og fra Batnfjordsøra. 

Vi søker etter ferievikarer i ukene 26 – 33 for arbeid ved sykehjemmet, hjemmetjenesten og mennesker med utviklingshemming. Vi trenger sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, kokker og assistenter.

Aldersgrense for søkere er 18 år (fylle 18 år i løpet av 2019). For arbeid ved hjemmetjenesten er det krav om førerkort for bil.

Personlig egnethet vil bli lagt vekt på. Det stilles også krav om selvstendighet, samarbeidsevne og pålitelighet. Du må i tillegg ha helse til å utføre arbeidet.

Ved tilsetting vil det bli stilt krav om politiattest.

Har du lyst å være ferievikar hos oss i sommer, benytter du linken til elektronisk søknadskjema. Du må opplyse om hvor du ønsker å være vikar. Har du flere alternativer, kan du sette opp tjenestene i prioritert rekkefølge.  Det er også viktig at du opplyser om når og hvor mye du kan arbeide. Har du mange begrensninger i forhold til tidspunkt og omfang, kan det være at vi har lite arbeid å tilby.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.

Søknadsfrist: 12. mars 2019 til søknadsskjema

Eventuelle spørsmål rettes til Avdelingsleder for Helse og omsorg, Ragnhild Kleive. Tlf. 95748857