Inntil 2 utdanningsstillinger innen barnehagen ledige fra høsten 2019

Gjemnes kommune er i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse.

Utdanningsstillingene opprettes fra høsten 2019, og forutsetter at søker kommer inn på Barnehagelærer-utdanningen som opprettes i Kristiansund.

Fordeling av arbeidssted blir gjort ved ansettelse.

I intervju vil det bli lagt vekt på den enkelte søkers motivasjon for å ta en utdanning som barnehagelærer og å jobbe i Gjemnes kommunes barnehager etter endt utdanning.

En utdanningsstilling er en 60% stilling med lønn i 4 år, samt to års bindingstid i etterkant.

Krav til stillingene:

 • Du må ha fått studieplass ved Høgskolesenteret i Kristiansund.
 • Du må ha mulighet til å arbeide 60% ved en av våre barnehager.
 • Studiet må gjennomføres. Hvis det avbrytes må lønn som allerede er utbetalt tilbakebetales i sin helhet.
 • Det blir en bindingstid på 2 år etter at du har gjennomført studiet. Ved oppsigelse før bindingstid, kan lønn kreves tilbakebetalt.
 • Arbeidssted blir bestemt etter at stillingene er besatt, og kan endres underveis i utdanningsløpet.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver for utdanningsstillingene innebærer blant annet:

 • I stillingen fungerer du som assistent/fagarbeider, og går i tillegg til andre ansatte.
 • Samarbeide med styrer og pedagogisk leder.
 • Gjennomføre pedagogisk opplegg i forbindelse med studieoppgaver.
 • Gjennomføre studiet og ta avsluttende eksamen.

 

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker oss faglig dyktige søkere som:

 • Ønsker å heve sin kompetanse
 • Vil bidra til at barnehagene våre holder høy faglig kvalitet
 • Legger vekt på at barnas lek er viktig for utvikling og læring
 • Har erfaring fra arbeid med barnehagebarn
 • Er engasjert og brenner for arbeid med barn
 • Er fleksibel og løsningsorientert, kan ta ting på sparket.
 • At du synes humor er viktig for et godt arbeidsmiljø og i samvær med barna
 • At du synes barns stemme er viktig for hvordan vi jobber pedagogisk 
 • Personlig egnethet vektlegges

   

Vi setter også krav om:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, minimum B2 nivå for fremmedspråklige
 • God IKT-kompetanse
 • Helse som er forenlig med arbeidets art
 • Politiattest må framvises for den som blir ansatt, jfr. Lov om barnehager § 19

 

Vi tilbyr:

Veiledning i forbindelse med studiene.

Et godt arbeidsmiljø hvor det legges til rette for medvirkning og faglig utvikling.

Ansettelse og lønn etter kommunalt avtaleverk.

Medlemskap i KLP.

Fast stilling i Gjemnes kommune.

 

For alle stillingene gjelder:

Tilsetting etter gjeldende lover og regelverk. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene regulativ og lovverk. Søkerlisten kan bli offentliggjort ved ekstern utlysning.

Vi oppfordrer menn til å søke på stillingene.

 

Søknadsfrist 20.04.2019

Til søknadsskjema

 

Nærmere opplysninger om stillingene:

Barnehagefaglig ansvarlig Tone Aarsund

Tone.aarsund@gjemnes.kommune.no

 

 

 

Mer informasjon om utdanningen finner du her:

https://dmmh.no/studier/barnehagelaeligrerutdanning-med-vekt-paring-ledelse-deltid-kristiansund