Kontorstilling ved Batnfjord skule

Skolen har ledig inntil 80% stilling som kontormedarbeider. Søkere må kunne håndtere vikarinnleie, skolen og kommunen sine datasystemer, og må kunne ta det administrative ansvaret når rektor er borte. Det blir lagt stor vekt på skikkethet og muligheten til å være stabil i jobben.

 

Til søknadsskjema

Søknadsfrist: 26. mars 2019