Ledige undervisningsstillinger i Gjemnes kommune

Fra høsten 2019 har vi ledige undervisningsstillinger i Gjemnes kommune ved Batnfjord skule.

100% fast stilling der vi har behov for kompetanse på nivå 1-7 både faglig og som kontaktlærer.

Inntil 50% fast stilling med behov for kompetanse på nivå 5-10.

Faglig godkjent kompetanse vi har behov for i begge disse stillingene er spesialundervisning og norsk på både 1-7 og 8-10, samt engelsk og matematikk på 1-7.

 

I tillegg til dette har skolen ledig:

100% vikariat for hele skoleåret 2019/20. Søkere må kunne ta kontaktlæreransvar, og være fleksibel i fagkretsen innafor trinna 1-7.

100% vikariat fra 1. august til 1.desember. Her har vi behov for kompetanse i norsk, matematikk og naturfag på 1-4.trinn.

For alle stillingene gjelder at søkere må ha helse til å stå i ei stilling i grunnskolen fra 1. til 10. trinn.

Til søknadsskjema

Søknadsfrist: 26.mars