Rådgiver plan - 100% stilling, vikariat

Areal- og driftsavdelinga i Gjemnes kommune har et vidt ansvarsområde som omhandler bl.a. plan, byggesak, kart og oppmåling, utslipp, landbruk samt drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Avdelinga har i dag 8 administrative medarbeidere med kontorsted på Batnfjordsøra.  

Avdelinga har ledig vikariat i 100 % stilling som rådgiver plan. Vikariatet vil ha en varighet på ca. ett år.

Arbeidsoppgaver:

 • utarbeiding/behandling av kommunale planer og behandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven
 • behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven
 • ajourhold av digitalt planregister
 • stillingen kan etter avtale bli tillagt andre oppgaver

  Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitetsnivå eller tilsvarende
 • Kompetanse innenfor kart- og arealplanfaget, herunder GIS
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Søkere med annen relevant utdanning og erfaring kan også bli vurdert
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper som å være strukturert og løsningsorientert samt ha gode samarbeidsevner
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig eller privat virksomhet innenfor planarbeid er en fordel

  Den som blir ansatt bør ha førerkort kl. B.

  Vi tilbyr:

Søknadsfrist 10. mai 2019
 

Kontaktinformasjon

Vigdis Grefstad
Avdelingsleder areal og drift
E-post
Mobil 922 98 400