Formannskap 2019 - 2023

Formannskapet i Gjemnes har 5 medlemmer, disse ble valgt i kommunestyremøte 8.10.19:

Jan Karstein Schjølberg

Vara:

1.Per Jostein Halset

2.Bjørnar Danielsen

Jon Hals

Vara:

1.Erik Aspen Bakke

2.Yngve Cappelen

Knut Sjømæling

Borghild Neergaard Aarset

Johan Aimar Brandvik

Vara:

1.Kirsti Fagerli Bjerkeset

2.Stine Bjerkeset

3.Ragnhild Aspås

4.Arild Nordengen

5.Jan Anders Bø

6.Odd Ingvar Torvik