Kommunestyret 2015 -2019


 

Kommunestyre i Gjemnes kommune har 17 medlemmer:

Parti Navn E-post
Senterpartiet Knut Sjømæling - ordfører knut.sjomaling@gjemnespolitiker.no
Arbeiderpartiet Jan Karsten Schjølberg - varaordfører jan.karsten.schjolberg@gjemnespolitiker.no
Ventre Heidi Hogset heidi.hogset@gjemnespolitiker.no
Senterpartiet Borghild Neergaard Aarset borghild.neergaard.aarset@gjemnespolitiker.no
Høyre Leif Ståle Engdahl leif.stale.engdahl@gjemnespolitiker.no
Senterpartiet Johan Aimar Brandvik johan.aimar.brandvik@gjemnespolitiker.no
Senterpartiet Tonje Hoem Undlien tonje.hoem.undlien@gjemnespolitiker.no
Senterpartiet Jan Anders Bø jan.anders.bo@gjemnespolitiker.no
Arbeiderpartiet Ketil Sorthe ketil.sorthe@gjemnespolitiker.no
Arbeiderpartiet Per Jostein Halset per.jostein.halset@gjemnespolitiker.no
Arbeiderpartiet Bjørnar Danielsen bjornar.danielsen@gjemnespolitiker.no
Høyre Erland Øren erland.oren@gjemnespolitiker.no
Høyre Grethe Ranheim grethe.ranheim@gjemnespolitiker.no
Fremskrittspartiet Kjell Per Dønheim kjell.per.donheim@gjemnespolitiker.no
Fremskrittspartiet Erik Aspen Bakke erik.aspen.bakke@gjemnespolitiker.no
Kristelig Folkeparti Anna Grindvold anna.grindvold@gjemnespolitiker.no
Sosialistisk venstreparti Rolv Sæter rolv.saeter@gjemnespolitiker.no