Kontrollutvalget 2015 - 2019

Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er definert gjennom egen forskrift fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Du kan lese mer om forskriften og virkeområdet ved å klikke her.

Her er medlemmene i Gjemnes kontrollutvalg 2015 - 2019:
Øyvind Gjøen - leder
Krisitne Måløy - nestleder
Kari Roset Holten
Geir Berg
Erik Aspen Bakke

Sekretær - Jane Anita Aspen - kontrollutvalgsekretøriatet

Kontrollutvalgets møtedokumenter finner du her