Kontrollutvalget 2019 - 2023

Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er definert gjennom Forskrift om kontrollutvalget og revisjon.

Forskrift om kontrollutvalget og revisjon

 

Her er medlemmene i Gjemnes kontrollutvalg 2019 - 2023:

1. Olav Sæter SV - leder

2. Kristine Måløy KRF - nestleder

3. Britt Karin Vaagbø, AP

4. Anna Britt Haas H

5. Stein Brubæk SP

Vara:

1. Erland Øren, H

2. Kjell Per Dønheim FRP

3. Sissel Kamsvåg AP

4. Martin Oddbjørn Ohren 
 

 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/

E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Kontrollutvalgets møtedokumenter finner du her: https://www.kontrollutvalgromsdal.no/gjemnes.396660.no.html