Kontrollutvalget 2019 - 2023

Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er definert gjennom egen forskrift fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Du kan lese mer om forskriften og virkeområdet ved å klikke her.

 

Her er medlemmene i Gjemnes kontrollutvalg 2019 - 2023:

1. Odd Steinar Bjerkeset KRF - leder

2. Olav Sæter SV - nestleder

3. Britt Karin Vaagbø, AP

4. Anna Britt Haas H

5. Stein Brubæk SP

Vara:

1. Kristine Måløy AP

2. Erland Øren, H

3. Kjell Per Dønheim FRP

4. Sissel Kamsvåg AP

Sekretær - Jane Anita Aspen - kontrollutvalgsekretøriatet

Kontrollutvalgets møtedokumenter finner du her