Møteplan 2018

Møteplan for politiske møter i 2018:

Gjemnes kommune - møteplan 2018
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 27 13 (ekstra) 17 29 26 18 30 20 11
Formannskapet 16 13 6 (ekstra) 20 24 15 12 28 04 16 13 4
Kontrollutalget 19
Admin.utv. 13 15 04 20
Arb.miljøutvalg 13 15 04 20
Eldreråd 19 (.PDF, 156 kB) 4 10 20