Møteplan 2018

Møteplan for politiske møter i 2018: 

Gjemnes kommune - møteplan 2019
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 29 26 2 28 18 3 8 19 10
Formannskapet 15 12 19 14 4 20 10 15 5.,12.og26.
Valgstyre 12 14 20 9.,10.
Admin.utv. 12 4 17 12
Arb.miljøutvalg 15 12 4 17 12