Stortingsvalg 2021

I Gjemnes kommune er valgdagen for Stortingsvalget 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. 

Gjennomføring av valget

Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre valget.

Valgstyret i Gjemnes kommune er oppnevnt av kommunestyret, og er identisk med Formannskapet.
 

Her finner du mer informasjon om Stortingsvalget 2021