PPT og spesialpedagogisk hjelp

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. 

Se egen hjemmeside for PPT. 

Krav til søker

Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for familien.

Søknadsfrist?

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året.

Slik søker du

  • Ta kontakt med kommunen eller din barnehage
  • Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra
  • Eksempler på dokumentasjon som kan legges ved søknaden:
    • Pedagogisk rapport fra barnehagen
    • Eventuell annen dokumentasjon.

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11