PPT og spesialpedagogisk hjelp

 

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.  

 

Krav til søker
Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. Er barnet i skolealder må du søke om spesialundervisning. Les mer om spesialundervisning i skolen.

Hva koster det?
Tilbudet er gratis for familien.

Søknadsfrist?
Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året.

Slik søker du

  • Ta kontakt med kommunen eller din barnehage
  • Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. Søknaden sendes til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra

Eksempler på dokumentasjon som kan legges ved søknaden:

Pedagogisk rapport fra barnehagen

Eventuell annen dokumentasjon.

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11