Nytt søknadsskjema for barnehageplass fra 01.01.2019

 

Vi legger om til nytt system for å søke om barnehageplass, dette vil være på plass fra 01.01.2019.

Det er derfor for tiden ikke tilgjengelig skjema for å søke/endre barnehageplass. Eventuelle spørsmål vedr. endring/oppsigelse rettes på e-post til den aktuelle barnehage.