Bostøtte - Husbanken

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er NAV som administrerer bostøtteordningen i Gjemnes.

Les mer her

Kontaktinformasjon

Leif Ståle Engdahl
Leder NAV Gjemnes
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 412 92 618