Flyktningetjenesten

Bosetting av flyktninger

Gjemnes kommune bosetter flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). 

Kommunen bosetter personer som har fått oppholdstillatelse, og som har rett og plikt til å gjennomføre introduksjonsprogrammet.

Fra 2018 har vi ikke bosatt flere flyktninger, da det kommer få til landet. Vi arbeider nå med å bistå de som snart er ferdige med sitt introduksjonsprogram. Vi forventer at de siste er ferdige i løpet av 2020.

Kommunen har en flyktningkonsulent som har ansvaret for koordinering av tjenesten, og tilbudet om kvalifisering som den enkelte flyktning får. Flyktningkonsulenten har også ansvaret for samarbeid med relevante kommunale sektorer.

Flyktningkonsulenten er kontaktperson og rådgiver i forhold til spørsmål om innvandring, integrering og bosetting.

Kontaktinformasjon

Tone Aarsund
Rektor ved Voksenopplæringen og Flyktningkonsulent. Barnehagefaglig ansvar
E-post
Mobil 906 42 320

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra