Introduksjonsprogrammet

Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som bosettes i kommunen etter avtale med IMDI, og som har behov for grunnleggende kvalifisering, har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet. 

Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil 2 år, og det skal inneholde tiltak som kvalifiserer til å gå videre på skole, eller gå ut i arbeid. Introduksjonsprogrammet er på fulltid, og man kan ikke gjennomføre programmet på deltid. Programmet skal tilpasses den enkeltes behov, og de skal ha en individuell plan.

Alle bosatte skal ha opplæring i norsk og samfunnsfag. De skal også ha praksis i bedrift, slik at de kan praktisere norsk språk, og lære om arbeidslivet.

Mange trenger grunnskoleopplæring for å bli kvalifisert for opptak i videregående skole. Kommunen vil derfor ha et tilbud om grunnskole til de som mangler opplæringen fra hjemlandet.

Link til IMDi:

http://www.imdi.no/

 

Nytt om bosetting av flyktninger i kommunen

Fra 2018 har ikke kommunen bosatt flyktninger. Det er få som søker om asyl i Norge, og myndighetene prioriterer å bosette flyktninger i kommuner med folketall over 5000 innbyggere. Kommunen bygger derfor ned tjenesten etter hvert som de bosatte er ferdige i introduksjonsprogrammet.

 

Introduksjonslova:

https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf

 

Flyktningkonsulenten har ansvar for introduksjonsprogrammet i Gjemnes kommune

Kontaktinformasjon

Tone Aarsund
Rektor ved Voksenopplæringen og Flyktningkonsulent. Barnehagefaglig ansvar
E-post
Mobil 906 42 320

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra