Ledige tomter i Gjemnes kommune

Her vil det komme en oversikt over ledige tomter i kommunen.

Kontaktinformasjon

Siri Ask Fredriksen
Kulturleder
E-post
Liv Iren Lillevevang
Kst.leder servicekontor, utvalgssekretær, arkivleder
E-post