Byggeprosjekt - Batnfjord skule

Renovering av Batnfjord skule pågår som planlagt. Det vil bli et omfattende byggearbeid. Store deler av skolen skal renoveres, i tillegg skal skolen utvides med påbygg.

I forbindelse med byggeprosjektet er deler av skolens område avsperret slik at entreprenøren får utføre sitt arbeid og samtidig ivareta sikkerheten. Kommunen ber alle lærere, elever, foreldre og andre som ferdes på skolens område om å respektere sperringene som er satt opp.

Foreløpig fremdriftsplan:

Nordfløy:

 • Oppstart – uke 33, 2019
 • Planlagt ferdig – uke 13, 2020

Midtfløy:

 • Planlagt oppstart – uke 13, 2020
 • Planlagt ferdig – uke 40, 2020

Prosjektet innebærer påbygg over nordfløya, rehabilitering av midtfløya og delvis oppussing av landskapet.

I grove trekk innebærer dette:

 • Nye klasserom over nordfløya og i landskapet
 • Nye grupperom i landskapet, midtfløya og over nordfløya
 • SFO skal plasseres i første etasje i nærheten til dagens barneskole med kjøkkenkrok og egen inngang
 • Toalettene i midtfløya rehabiliteres
 • Renholdssentralen og vaktmesterrom blir større
 • Ny hovedinngang for skolen
 • Det gamle trapperommet blir rehabilitert
 • Ny trapp direkte fra 2. etasje til uteområdet
 • Heis i nærhet til hovedinngangsparti
 • Ny administrasjonsavdeling med 4 arbeidsrom, personalrom, kontorer og møterom
 • Ny etasje over nordfløya vil inneholde ny resepsjon, klasserom, grupperom, personalfunksjoner og samlingslokale (arbeidsnavn: Dansesal)
 • Samlingslokale (Dansesalen) er tenkt som flerbruksrom for blant annet skolen og kulturskolen. Dansesal kan for eksempel benyttes av skole og SFO som «gymsal» på dagtid. Kulturskolen kan benytte den til undervisning på kveldstid

Kontaktinformasjon

Agnieszka Kotkowska
Prosjektleder
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra