PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

Pedagogisk- psykologisk tjeneste er etter loven kommunen/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslova § 5-6.

Formålet med tjenesten
Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) skal stå til tjeneste for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. I tillegg til individrettet arbeid har tjenesten ansvar for å bistå i det systemrettede arbeidet som drives i skole og barnehage knyttet til barn, unge og voksne med særkilte behov. Tjeneste skal også omfatte rådgiving til foreldre som ønsker det. 

Hvem får tjenesten?
Tjenesten er er rettet mot innbyggerne i Gjemnes, Eide og Fræna.
PPT GEF har også ansvar for elever ved Fræna videregående skole etter avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune.
 

Les mer om PPT sine tjenester her

Kontaktinformasjon

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna
Pedagogisk psykologisk tjeneste
E-post
Telefon 71 29 98 20