Skolehelsetjenesten i Gjemnes

Helsestasjonen er aktiv i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unge.

Skolehelsetjeneste:

Helsesykepleier Kristin Male er tilstede på

Batnfjord skule: Mandag, onsdag og fredager fra kl 08:30 til 14:00

Angvik skule: Annenhver tirsdag kl 08:30 til 13:00

Helsesykepleier Marianne Stenberg er tilstede på

Torvikbukt skule: Annenhver tirsdag

Skolehelsetjenesten 5–20 år - Helsedirektoratet 

Innkalling til førskoleundersøkelse på høsten det året de skal begynne i første klasse.
Tverrfaglig konsultasjon med lege, fysioterapeut og helsesøster. Lengde, vekt, syn og hørselstest.

 

Kontaktinformasjon

Marianne Stenberg
Helsesykepleier
E-post

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Kristin Nikoline Male
Helsesykepleier
E-post

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten i 80%