Skolehelsetjenesten i Gjemnes

Helsestasjonen er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og
deres foresatte. Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsestasjonen skal forebygge sykdom og skade, og fremme god fysisk og psykisk helse. Tjenesten skal også bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og sikre barn et godt oppvekstmiljø. Gjemnes helsestasjon driver også svangerskapsomsorg med oppfølging av gravide.

Innkalling til førskoleundersøkelse på høsten det året de skal begynne i første klasse.
Tverrfaglig konsultasjon med lege, fysioterapeut og helsesøster. Lengde, vekt, syn og hørselstest.

Kontaktinformasjon

Kristin Nikoline Male
Helsesykepleier
E-post
Mobil 903 65 797

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten i 80%