Batnfjord skule og SFO

Batnfjord skule er en skole med til sammen litt over 250 elever. Vi har klassetrinna 1-10, med klasser på mellom 12 og 30 elever. På 1-7.trinn er det rundt 150 elever fordelt på 7 klasser, på 8-10 trinn ca 100 elever delt på 6 klasser. 

Ungdomstrinna er for alle elevene i Gjemnes kommune, mens barnetrinnet dekker Gjemnes, Batnfjord og Torvik krets. Bare noen få elever fra Torvik krets går hos oss, siden Torvikbukt har egen, privat skole.

SFO er for 1-4.trinn, samt for elever med spesielle behov på 5-7.trinn. SFO-leder er Trine Aarnes.

På Batnfjord skule jobber 37 voksne. Vi er ledere, lærere, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

I Årsplana vår, som du finner ei lenke til nederst i dette dokumentet, kan du lese mer om hver enkelt og hvilken funksjon vedkommende har. 

I SFO jobber til sammen 5 av de voksne som også er på skolen. 

Vi deler dagene inn i 4 arbeidsøkter på 60-70 minutter. 1-3.trinn går på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, mens de andre går alle dager. Mange av elevene våre har skoleskyss og lang skolevei.

Dagen starter  kl. 8.05 og slutter kl. 13.55. SFO starter 14.00 og stenger kl. 16.30.

 

Lenker til aktuelle sider.

 

Kontaktinformasjon

Mari Unhjem
Rektor Batnfjord skule
E-post
Mobil 997 46 637

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra